грижа, любов, игра за всяко дете

грижа, любов, игра за всяко дете

Развитие на детето в ранна възраст

Детското развитие е естествен процес, който се случва под влияние на полезни стимули, многократни възможности за упражняване на едни и същи умения и широк диапазон от житейски преживявания. Развитието на децата е в няколко основни области: двигателно развитие, включително обща моторика и фина моторика; езиково развитие и общуване; развитие на познавателните умения (мислене, решаване на проблеми, и др.); социално и емоционално развитие (способност за регулиране на емоции, проява на емпатия, и др.) Развитието във всички тези области протича едновременно, макар и в различна степен през отделните етапи от живота на детето.

Развитието е с най-бързи темпове през първите три години и особено през първата година от живота. Първата усмивка, първата крачка, произнасянето на първата думичка са важни моменти в развитието на нашите деца, които всички очакваме с нетърпение. По-долу са дадени някои най-важни умения в различните области, които децата обичайно развиват на определена възраст. Важно е да следим за тези умения, за да имаме ориентир дали детето се развива както повечето деца на неговата възраст. Всяко дете се развива със свое собствено темпо и придобиването на дадено умение може да варира при различните деца. Все пак тези моменти на развитието помагат да знаете какви промени да очаквате.


За всяка възраст са дадени идеи за дейности, които можете да извършвате с детето у дома, за да подпомогнете неговото развитие. Има и предупредителни признаци, които могат да бъдат сигнал, че е необходимо допълнително внимание.


Когато забележите нещо, което ви тревожи в развитието на детето, е важно да го споделите с неговия личен лекар. Той може да ви даде допълнителни съвети какво да направите. Колкото по-рано се вземат мерки, толкова по-лесно може да се преодолее забавянето и да се намалят дългосрочните последици върху развитието на вашето дете.


Как вие можете да подпомогнете развитието на детето си?

  1. Говорете на детето

   Избягвайте многословието, използвайте ясни и прости думи. Обяснявайте какво правите с кратки изречения, когато взаимодействате с детето в ежедневието. То слуша и започва да разбира езика дълго преди самò да започне да говори.

  2. Хвалете го и награждавайте неговите успехи и усилия

   Прегърнете го, кажете „браво“, дайте нещо дребно за награда. Награждаването на успехите работи много по-добре, отколкото забележките и порицаването за неуспехите.

  3. Когато искате детето да научи ново умение, покажете му и помогнете, като насочвате движенията му с ръцете си

   В ранна възраст децата учат чрез имитация и можете да превърнете това в игра.

  4. Окуражавайте детето да посегне или да достигне до това, което иска

   Дори в ранните етапи на развитие не е добре да му давате в ръцете всичко, което поиска. Добре е то да има възможност да посегне, хване с ръка, пълзи, посочи, назове предмета, за да развива двигателните и езиковите си умения.

  5. Давайте възможност на детето да се опитва да прави нещата самостоятелно. Помагайте му само колкото е необходимо

   Отрано започнете да развивате уменията му за самообслужване по време на хранене, събличане и обличане, тоалет. Колкото по-дълго е практикувало дадено умение, толкова по-уверено ще бъде детето и по-подготвено за следващия етап от живота си, когато тръгне на детска градина.

  6. Играйте заедно с детето

   Вие сте най-важният човек за него, особено през първите три години от живота му и взаимодействието му с вас влияе положително на неговото развитие. Чрез играта то учи и усвоява нови умения.